Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UDCMA
Lokalita: Děčín
Pořadí Datum Hodnota
1 19.01.2019 00:00 53,5
2 20.01.2019 00:00 72,3
3 21.01.2019 00:00 93,0
4 22.01.2019 00:00 85,1
5 23.01.2019 00:00 89,5
6 24.01.2019 00:00 76,5
7 02.02.2019 00:00 52,0
8 15.02.2019 00:00 56,7
9 16.02.2019 00:00 71,6
10 17.02.2019 00:00 83,6
11 18.02.2019 00:00 84,9
12 19.02.2019 00:00 72,1
13 20.02.2019 00:00 51,3
14 21.02.2019 00:00 55,2
15 24.02.2019 00:00 53,8
16 25.02.2019 00:00 58,0
17 27.02.2019 00:00 61,5
18 28.02.2019 00:00 69,0
19 24.10.2019 00:00 63,0