Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UCHMA
Lokalita: Chomutov
Pořadí Datum Hodnota
1 22.01.2019 00:00 64,8
2 23.01.2019 00:00 70,5
3 24.01.2019 00:00 66,2
4 25.01.2019 00:00 54,9
5 02.02.2019 00:00 60,4
6 18.02.2019 00:00 58,3
7 24.10.2019 00:00 55,0