Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ARIEA
Lokalita: Praha 2-Riegrovy sady
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 62,2
2 22.01.2019 00:00 75,7
3 23.01.2019 00:00 62,8
4 16.02.2019 00:00 53,7
5 17.02.2019 00:00 61,3
6 18.02.2019 00:00 79,0
7 22.10.2019 00:00 53,7
8 23.10.2019 00:00 57,3
9 19.12.2019 00:00 58,3