Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: APRUA
Lokalita: Praha 10-Průmyslová
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 67,3
2 22.01.2019 00:00 85,5
3 23.01.2019 00:00 66,1
4 24.01.2019 00:00 52,1
5 16.02.2019 00:00 66,6
6 17.02.2019 00:00 63,1
7 18.02.2019 00:00 84,3
8 19.02.2019 00:00 53,7
9 25.02.2019 00:00 50,2
10 27.02.2019 00:00 51,0
11 09.04.2019 00:00 54,5
12 15.10.2019 00:00 50,9
13 22.10.2019 00:00 56,3
14 23.10.2019 00:00 63,4
15 20.11.2019 00:00 55,8
16 17.12.2019 00:00 51,4
17 19.12.2019 00:00 58,5