Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: Stř.kraj
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kód měřicího programu: SCELM
Lokalita: Čelákovice
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 70,0
2 22.01.2019 00:00 97,0
3 23.01.2019 00:00 72,0
4 05.02.2019 00:00 57,0
5 16.02.2019 00:00 54,0
6 17.02.2019 00:00 78,0
7 18.02.2019 00:00 87,0
8 19.02.2019 00:00 69,0
9 24.02.2019 00:00 62,0
10 25.02.2019 00:00 52,0
11 27.02.2019 00:00 53,0
12 28.02.2019 00:00 55,0
13 29.09.2019 00:00 51,0