Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: SKHOA
Lokalita: Kutná Hora-Orebitská
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 61,0
2 22.01.2019 00:00 73,4
3 23.01.2019 00:00 71,3
4 15.02.2019 00:00 51,8
5 16.02.2019 00:00 56,5
6 18.02.2019 00:00 52,1
7 24.10.2019 00:00 57,9