Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ Ústí nL
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: SKRPA
Lokalita: Kralupy nad Vltavou-sportoviště
Pořadí Datum Hodnota
1 19.01.2019 00:00 57,3
2 20.01.2019 00:00 60,0
3 21.01.2019 00:00 84,8
4 22.01.2019 00:00 114,8
5 23.01.2019 00:00 73,5
6 24.01.2019 00:00 53,5
7 02.02.2019 00:00 51,9
8 05.02.2019 00:00 78,2
9 15.02.2019 00:00 52,1
10 16.02.2019 00:00 66,2
11 17.02.2019 00:00 85,3
12 18.02.2019 00:00 103,8
13 19.02.2019 00:00 80,5
14 24.02.2019 00:00 66,5
15 27.02.2019 00:00 54,8
16 22.03.2019 00:00 56,1
17 09.04.2019 00:00 51,8
18 30.12.2019 00:00 53,5