Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ Ústí nL
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPLRA
Lokalita: Plzeň-Roudná
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 56,1
2 22.01.2019 00:00 59,8
3 23.01.2019 00:00 57,4
4 24.01.2019 00:00 62,2
5 25.01.2019 00:00 72,1
6 02.02.2019 00:00 52,3
7 15.02.2019 00:00 53,2
8 16.02.2019 00:00 57,3
9 17.02.2019 00:00 54,1
10 18.02.2019 00:00 72,4
11 24.02.2019 00:00 53,9
12 25.02.2019 00:00 65,7
13 23.03.2019 00:00 52,7
14 09.04.2019 00:00 51,5
15 10.04.2019 00:00 52,8
16 26.06.2019 00:00 71,0
17 01.07.2019 00:00 74,6
18 29.07.2019 00:00 50,1
19 05.08.2019 00:00 58,6
20 26.08.2019 00:00 73,5
21 27.08.2019 00:00 108,2
22 23.10.2019 00:00 52,0
23 24.10.2019 00:00 55,8
24 05.11.2019 00:00 50,3
25 06.11.2019 00:00 52,5
26 26.11.2019 00:00 54,5
27 27.11.2019 00:00 102,1
28 28.11.2019 00:00 52,8
29 11.12.2019 00:00 50,9