Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ACHOA
Lokalita: Praha 4-Chodov
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 53,7
2 22.01.2019 00:00 59,0
3 23.01.2019 00:00 55,9
4 17.02.2019 00:00 50,5
5 18.02.2019 00:00 63,8
6 19.12.2019 00:00 50,5