Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ,MSK
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: TBRSM
Lokalita: Bruntál-škola
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 64,7
2 22.01.2019 00:00 70,7
3 23.01.2019 00:00 64,9
4 23.10.2019 00:00 54,4
5 25.10.2019 00:00 53,5
6 20.11.2019 00:00 61,3