Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: ZVMZA
Lokalita: Valašské Meziříčí
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2019 00:00 52,8
2 20.01.2019 00:00 107,0
3 21.01.2019 00:00 157,3
4 22.01.2019 00:00 107,4
5 23.01.2019 00:00 104,6
6 24.01.2019 00:00 50,9
7 31.01.2019 00:00 63,4
8 06.02.2019 00:00 70,3
9 18.02.2019 00:00 58,1
10 19.02.2019 00:00 61,1
11 25.02.2019 00:00 72,8
12 26.02.2019 00:00 55,4
13 01.03.2019 00:00 62,9
14 02.03.2019 00:00 76,0
15 25.10.2019 00:00 58,7
16 31.10.2019 00:00 60,3