Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: UULDA
Lokalita: Ústí n.L.-Všebořická (hot spot)
Pořadí Datum Hodnota
1 20.01.2019 00:00 50,9
2 21.01.2019 00:00 62,9
3 22.01.2019 00:00 84,0
4 23.01.2019 00:00 87,3
5 24.01.2019 00:00 56,2
6 02.02.2019 00:00 51,8
7 05.02.2019 00:00 52,1
8 16.02.2019 00:00 65,0
9 17.02.2019 00:00 89,5
10 18.02.2019 00:00 101,2
11 19.02.2019 00:00 76,7
12 24.02.2019 00:00 58,8
13 25.02.2019 00:00 54,4
14 27.02.2019 00:00 63,1
15 28.02.2019 00:00 54,0
16 03.04.2019 00:00 52,5
17 09.04.2019 00:00 52,6
18 24.10.2019 00:00 69,9
19 30.12.2019 00:00 54,4