Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2019

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2020 05:19 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ABREA
Lokalita: Praha 6-Břevnov
Pořadí Datum Hodnota
1 21.01.2019 00:00 56,0
2 22.01.2019 00:00 68,7
3 23.01.2019 00:00 58,7
4 24.01.2019 00:00 51,3
5 25.01.2019 00:00 50,2
6 16.02.2019 00:00 50,5
7 17.02.2019 00:00 52,9
8 18.02.2019 00:00 72,3
9 22.10.2019 00:00 55,2
10 23.10.2019 00:00 56,8