Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: CPRAA
Lokalita: Prachatice
Pořadí Datum Hodnota
1 08.02.2018 06:00 61,4
2 09.02.2018 06:00 56,9
3 28.02.2018 06:00 52,3
4 03.03.2018 06:00 63,0
5 04.03.2018 06:00 70,9
6 05.03.2018 06:00 51,7
7 18.10.2018 06:00 61,0
8 19.10.2018 06:00 72,1