Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: HHKTM
Lokalita: Hradec Králové - tř. SNP
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 55,0
2 08.02.2018 06:00 51,5
3 01.03.2018 06:00 58,7
4 02.03.2018 06:00 58,3
5 03.03.2018 06:00 60,8
6 04.03.2018 06:00 60,7
7 26.03.2018 06:00 51,9
8 17.10.2018 06:00 56,8
9 18.10.2018 06:00 69,4
10 19.10.2018 06:00 67,9
11 08.11.2018 06:00 58,6
12 28.11.2018 06:00 51,9