Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: MOLJA
Lokalita: Olomouc-Hejčín
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 70,6
2 25.01.2018 06:00 56,2
3 26.01.2018 06:00 50,4
4 07.02.2018 06:00 56,8
5 08.02.2018 06:00 61,1
6 09.02.2018 06:00 61,1
7 12.02.2018 06:00 52,2
8 16.02.2018 06:00 55,4
9 17.02.2018 06:00 58,6
10 19.02.2018 06:00 71,6
11 20.02.2018 06:00 70,6
12 01.03.2018 06:00 82,9
13 02.03.2018 06:00 92,5
14 03.03.2018 06:00 68,6
15 04.03.2018 06:00 97,8
16 05.03.2018 06:00 72,3
17 06.03.2018 06:00 58,7
18 07.03.2018 06:00 69,5
19 12.10.2018 06:00 61,4
20 13.10.2018 06:00 51,0
21 16.10.2018 06:00 61,7
22 17.10.2018 06:00 69,8
23 18.10.2018 06:00 55,0
24 19.10.2018 06:00 70,5
25 01.11.2018 06:00 50,8
26 02.11.2018 06:00 53,9
27 08.11.2018 06:00 63,5
28 09.11.2018 06:00 60,8
29 10.11.2018 06:00 56,8
30 11.11.2018 06:00 54,7
31 12.11.2018 06:00 61,9
32 17.12.2018 06:00 60,6
33 18.12.2018 06:00 85,1
34 20.12.2018 06:00 52,2
35 21.12.2018 06:00 59,8
36 31.12.2018 06:00 58,3