Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: AREPA
Lokalita: Praha 1-n. Republiky
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 69,7
2 27.01.2018 06:00 84,8
3 07.02.2018 06:00 54,7
4 08.02.2018 06:00 76,5
5 09.02.2018 06:00 77,4
6 10.02.2018 06:00 59,3
7 14.02.2018 06:00 56,8
8 15.02.2018 06:00 55,1
9 17.02.2018 06:00 51,0
10 20.02.2018 06:00 68,4
11 21.02.2018 06:00 56,2
12 23.02.2018 06:00 58,2
13 01.03.2018 06:00 62,8
14 02.03.2018 06:00 74,3
15 03.03.2018 06:00 73,2
16 04.03.2018 06:00 78,9
17 05.03.2018 06:00 70,7
18 24.03.2018 06:00 54,7
19 25.03.2018 06:00 55,6
20 26.03.2018 06:00 71,2
21 09.04.2018 06:00 71,9
22 09.10.2018 06:00 59,4
23 10.10.2018 06:00 50,7
24 11.10.2018 06:00 61,9
25 12.10.2018 06:00 66,0
26 13.10.2018 06:00 53,8
27 15.10.2018 06:00 56,8
28 16.10.2018 06:00 62,5
29 17.10.2018 06:00 80,2
30 18.10.2018 06:00 89,5
31 01.11.2018 06:00 53,7
32 05.11.2018 06:00 51,5
33 06.11.2018 06:00 57,4
34 07.11.2018 06:00 67,4
35 08.11.2018 06:00 57,0
36 15.11.2018 06:00 57,5
37 28.11.2018 06:00 57,2
38 01.12.2018 06:00 54,2