Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: HHKBA
Lokalita: Hradec Králové-Brněnská
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 55,2
2 26.01.2018 06:00 53,6
3 27.01.2018 06:00 59,5
4 07.02.2018 06:00 51,3
5 08.02.2018 06:00 66,5
6 09.02.2018 06:00 57,0
7 13.02.2018 06:00 52,6
8 20.02.2018 06:00 55,3
9 01.03.2018 06:00 62,1
10 02.03.2018 06:00 69,5
11 03.03.2018 06:00 69,2
12 04.03.2018 06:00 70,4
13 05.03.2018 06:00 54,5
14 26.03.2018 06:00 53,2
15 17.10.2018 06:00 57,9
16 18.10.2018 06:00 71,3
17 19.10.2018 06:00 76,5
18 08.11.2018 06:00 64,3
19 28.11.2018 06:00 55,3