Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: CTABA
Lokalita: Tábor
Pořadí Datum Hodnota
1 27.01.2018 06:00 52,8
2 08.02.2018 06:00 69,0
3 09.02.2018 06:00 60,0
4 10.02.2018 06:00 56,5
5 21.02.2018 06:00 50,9
6 01.03.2018 06:00 52,9
7 02.03.2018 06:00 56,6
8 03.03.2018 06:00 79,8
9 04.03.2018 06:00 74,7
10 07.03.2018 06:00 57,6
11 24.03.2018 06:00 52,5
12 26.03.2018 06:00 59,9
13 20.04.2018 06:00 75,6
14 22.04.2018 06:00 66,5
15 23.04.2018 06:00 50,2
16 30.04.2018 06:00 64,2
17 10.10.2018 06:00 58,5
18 11.10.2018 06:00 80,9
19 12.10.2018 06:00 55,3
20 17.10.2018 06:00 59,1
21 18.10.2018 06:00 80,7
22 19.10.2018 06:00 88,8
23 07.11.2018 06:00 63,6
24 28.11.2018 06:00 82,2
25 05.12.2018 06:00 50,6
26 17.12.2018 06:00 62,3
27 18.12.2018 06:00 63,4
28 20.12.2018 06:00 58,5