Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: EPAUA
Lokalita: Pardubice Dukla
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 52,0
2 08.02.2018 06:00 68,2
3 20.02.2018 06:00 52,9
4 01.03.2018 06:00 59,7
5 02.03.2018 06:00 61,4
6 05.03.2018 06:00 50,5
7 26.03.2018 06:00 50,8
8 17.10.2018 06:00 56,6
9 18.10.2018 06:00 74,7
10 19.10.2018 06:00 83,2
11 08.11.2018 06:00 63,6
12 28.11.2018 06:00 63,6