Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Kód měřicího programu: SMBOA
Lokalita: Mladá Boleslav
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 63,6
2 26.01.2018 06:00 63,6
3 27.01.2018 06:00 61,1
4 07.02.2018 06:00 51,3
5 08.02.2018 06:00 96,4
6 09.02.2018 06:00 62,0
7 10.02.2018 06:00 52,0
8 16.02.2018 06:00 59,8
9 20.02.2018 06:00 53,9
10 02.03.2018 06:00 56,0
11 03.03.2018 06:00 57,1
12 04.03.2018 06:00 67,8
13 05.03.2018 06:00 56,9
14 07.03.2018 06:00 51,7
15 30.04.2018 06:00 62,4
16 09.10.2018 06:00 52,8
17 16.10.2018 06:00 52,4
18 17.10.2018 06:00 70,0
19 18.10.2018 06:00 74,5
20 07.11.2018 06:00 54,1
21 08.11.2018 06:00 56,3
22 28.11.2018 06:00 51,6
23 01.12.2018 06:00 53,7
24 31.12.2018 06:00 54,3