Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: MPl
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPLAA
Lokalita: Plzeň-Slovany
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 51,2
2 08.02.2018 06:00 80,4
3 02.03.2018 06:00 54,4
4 03.03.2018 06:00 68,3
5 04.03.2018 06:00 74,6
6 05.03.2018 06:00 66,3
7 06.03.2018 06:00 64,6
8 26.03.2018 06:00 53,2
9 09.10.2018 06:00 53,3
10 16.10.2018 06:00 54,2
11 17.10.2018 06:00 56,8
12 18.10.2018 06:00 80,7
13 19.10.2018 06:00 71,2
14 22.11.2018 06:00 50,2
15 28.11.2018 06:00 54,2