Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TSTDA
Lokalita: Studénka
Pořadí Datum Hodnota
1 09.01.2018 06:00 51,8
2 21.01.2018 06:00 51,1
3 22.01.2018 06:00 77,1
4 23.01.2018 06:00 58,8
5 27.01.2018 06:00 64,6
6 06.02.2018 06:00 71,2
7 07.02.2018 06:00 123,2
8 08.02.2018 06:00 86,2
9 09.02.2018 06:00 82,8
10 10.02.2018 06:00 97,6
11 11.02.2018 06:00 55,9
12 14.02.2018 06:00 58,0
13 15.02.2018 06:00 59,9
14 17.02.2018 06:00 67,0
15 19.02.2018 06:00 93,4
16 20.02.2018 06:00 98,0
17 21.02.2018 06:00 79,6
18 23.02.2018 06:00 61,7
19 25.02.2018 06:00 69,8
20 26.02.2018 06:00 64,2
21 28.02.2018 06:00 63,8
22 01.03.2018 06:00 125,8
23 02.03.2018 06:00 124,8
24 03.03.2018 06:00 134,7
25 04.03.2018 06:00 156,8
26 05.03.2018 06:00 62,7
27 06.03.2018 06:00 140,5
28 07.03.2018 06:00 57,0
29 15.03.2018 06:00 51,4
30 20.03.2018 06:00 56,6
31 24.03.2018 06:00 62,3
32 26.03.2018 06:00 57,1
33 07.04.2018 06:00 57,8
34 12.10.2018 06:00 56,2
35 17.10.2018 06:00 62,2
36 19.10.2018 06:00 94,9
37 01.11.2018 06:00 62,0
38 08.11.2018 06:00 58,4
39 09.11.2018 06:00 55,0
40 10.11.2018 06:00 58,3
41 18.11.2018 06:00 70,5
42 22.11.2018 06:00 85,0
43 23.11.2018 06:00 71,5
44 28.11.2018 06:00 51,4
45 05.12.2018 06:00 53,5
46 13.12.2018 06:00 64,1
47 18.12.2018 06:00 67,8