Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TOFFA
Lokalita: Ostrava-Fifejdy
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2018 06:00 86,2
2 14.01.2018 06:00 53,2
3 21.01.2018 06:00 64,7
4 22.01.2018 06:00 85,9
5 23.01.2018 06:00 55,9
6 27.01.2018 06:00 66,9
7 06.02.2018 06:00 100,1
8 07.02.2018 06:00 135,5
9 08.02.2018 06:00 99,0
10 09.02.2018 06:00 97,8
11 10.02.2018 06:00 117,1
12 11.02.2018 06:00 52,8
13 13.02.2018 06:00 77,3
14 14.02.2018 06:00 64,0
15 15.02.2018 06:00 59,4
16 17.02.2018 06:00 69,4
17 19.02.2018 06:00 101,7
18 20.02.2018 06:00 110,8
19 21.02.2018 06:00 92,4
20 23.02.2018 06:00 79,5
21 25.02.2018 06:00 100,1
22 26.02.2018 06:00 71,2
23 28.02.2018 06:00 87,3
24 01.03.2018 06:00 141,4
25 02.03.2018 06:00 130,2
26 03.03.2018 06:00 169,8
27 04.03.2018 06:00 161,8
28 05.03.2018 06:00 66,7
29 06.03.2018 06:00 159,9
30 15.03.2018 06:00 55,7
31 20.03.2018 06:00 57,5
32 23.03.2018 06:00 61,0
33 24.03.2018 06:00 59,8
34 26.03.2018 06:00 52,8
35 09.10.2018 06:00 76,5
36 10.10.2018 06:00 63,3
37 11.10.2018 06:00 59,0
38 12.10.2018 06:00 60,8
39 13.10.2018 06:00 56,7
40 14.10.2018 06:00 53,9
41 15.10.2018 06:00 77,1
42 16.10.2018 06:00 84,8
43 17.10.2018 06:00 83,4
44 18.10.2018 06:00 69,3
45 19.10.2018 06:00 98,9
46 29.10.2018 06:00 52,9
47 01.11.2018 06:00 74,4
48 02.11.2018 06:00 56,1
49 05.11.2018 06:00 63,1
50 06.11.2018 06:00 60,5
51 07.11.2018 06:00 63,9
52 08.11.2018 06:00 67,9
53 09.11.2018 06:00 96,5
54 10.11.2018 06:00 61,8
55 15.11.2018 06:00 55,1
56 18.11.2018 06:00 80,3
57 22.11.2018 06:00 83,6
58 23.11.2018 06:00 126,2
59 27.11.2018 06:00 52,1
60 28.11.2018 06:00 54,8
61 29.11.2018 06:00 84,2
62 13.12.2018 06:00 83,3
63 14.12.2018 06:00 51,9
64 18.12.2018 06:00 67,4