Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: AVRSA
Lokalita: Praha 10-Vršovice
Pořadí Datum Hodnota
1 10.01.2018 06:00 55,3
2 26.01.2018 06:00 78,6
3 27.01.2018 06:00 50,1
4 07.02.2018 06:00 57,8
5 08.02.2018 06:00 83,2
6 09.02.2018 06:00 80,3
7 10.02.2018 06:00 62,4
8 13.02.2018 06:00 59,6
9 14.02.2018 06:00 68,8
10 19.02.2018 06:00 53,7
11 20.02.2018 06:00 81,2
12 21.02.2018 06:00 57,3
13 23.02.2018 06:00 58,5
14 01.03.2018 06:00 69,4
15 02.03.2018 06:00 81,1
16 03.03.2018 06:00 80,8
17 04.03.2018 06:00 93,2
18 05.03.2018 06:00 71,5
19 06.03.2018 06:00 55,1
20 24.03.2018 06:00 67,1
21 25.03.2018 06:00 69,4
22 26.03.2018 06:00 77,8
23 09.04.2018 06:00 64,1
24 19.04.2018 06:00 53,0
25 29.04.2018 06:00 52,9
26 06.10.2018 06:00 59,8
27 09.10.2018 06:00 69,1
28 10.10.2018 06:00 62,5
29 11.10.2018 06:00 73,4
30 12.10.2018 06:00 86,5
31 13.10.2018 06:00 71,5
32 14.10.2018 06:00 57,0
33 15.10.2018 06:00 74,2
34 16.10.2018 06:00 83,8
35 17.10.2018 06:00 103,8
36 18.10.2018 06:00 111,0
37 19.10.2018 06:00 50,3
38 01.11.2018 06:00 72,0
39 04.11.2018 06:00 55,0
40 05.11.2018 06:00 66,8
41 06.11.2018 06:00 75,9
42 07.11.2018 06:00 90,8
43 08.11.2018 06:00 75,5
44 09.11.2018 06:00 53,6
45 15.11.2018 06:00 85,3
46 16.11.2018 06:00 57,7
47 22.11.2018 06:00 50,2
48 27.11.2018 06:00 56,6
49 28.11.2018 06:00 84,0
50 29.11.2018 06:00 50,5
51 01.12.2018 06:00 69,2
52 05.12.2018 06:00 57,2
53 14.12.2018 06:00 55,9