Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ALIBA
Lokalita: Praha 4-Libuš
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 55,5
2 27.01.2018 06:00 65,8
3 08.02.2018 06:00 63,3
4 09.02.2018 06:00 64,0
5 10.02.2018 06:00 50,7
6 20.02.2018 06:00 53,2
7 02.03.2018 06:00 64,7
8 03.03.2018 06:00 61,7
9 04.03.2018 06:00 66,0
10 05.03.2018 06:00 56,0
11 26.03.2018 06:00 51,2
12 03.05.2018 06:00 57,6
13 17.10.2018 06:00 66,3
14 18.10.2018 06:00 81,5
15 07.11.2018 06:00 53,3
16 28.11.2018 06:00 52,1