Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ARIEA
Lokalita: Praha 2-Riegrovy sady
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 55,2
2 27.01.2018 06:00 67,9
3 08.02.2018 06:00 68,5
4 09.02.2018 06:00 70,0
5 10.02.2018 06:00 53,6
6 20.02.2018 06:00 56,2
7 01.03.2018 06:00 59,7
8 02.03.2018 06:00 74,5
9 03.03.2018 06:00 67,6
10 04.03.2018 06:00 75,5
11 05.03.2018 06:00 66,2
12 26.03.2018 06:00 58,4
13 09.10.2018 06:00 53,5
14 11.10.2018 06:00 51,7
15 12.10.2018 06:00 60,9
16 13.10.2018 06:00 51,4
17 15.10.2018 06:00 55,0
18 16.10.2018 06:00 60,9
19 17.10.2018 06:00 84,3
20 18.10.2018 06:00 93,0
21 07.11.2018 06:00 67,4
22 15.11.2018 06:00 60,3