Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ASUCA
Lokalita: Praha 6-Suchdol
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 62,4
2 27.01.2018 06:00 78,3
3 08.02.2018 06:00 63,7
4 09.02.2018 06:00 76,0
5 10.02.2018 06:00 52,7
6 20.02.2018 06:00 58,8
7 02.03.2018 06:00 61,0
8 03.03.2018 06:00 57,8
9 04.03.2018 06:00 68,4
10 05.03.2018 06:00 59,1
11 26.03.2018 06:00 53,3
12 09.10.2018 06:00 50,2
13 12.10.2018 06:00 50,8
14 16.10.2018 06:00 52,9
15 17.10.2018 06:00 70,8
16 18.10.2018 06:00 88,9
17 07.11.2018 06:00 57,5
18 08.11.2018 06:00 50,5
19 09.11.2018 06:00 50,2
20 15.11.2018 06:00 55,9
21 28.11.2018 06:00 54,5
22 01.12.2018 06:00 54,6