Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kód měřicího programu: CVODM
Lokalita: Vodňany
Pořadí Datum Hodnota
1 08.02.2018 06:00 74,0
2 09.02.2018 06:00 90,0
3 10.02.2018 06:00 68,0
4 20.02.2018 06:00 55,0
5 28.02.2018 06:00 60,0
6 03.03.2018 06:00 71,0
7 04.03.2018 06:00 61,0
8 06.03.2018 06:00 55,0
9 18.10.2018 06:00 57,0
10 19.10.2018 06:00 68,0
11 16.11.2018 06:00 61,0
12 01.12.2018 06:00 52,0