Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: TOPOM
Lokalita: Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Pořadí Datum Hodnota
1 09.01.2018 06:00 53,1
2 22.01.2018 06:00 82,8
3 23.01.2018 06:00 52,4
4 27.01.2018 06:00 57,8
5 06.02.2018 06:00 95,0
6 07.02.2018 06:00 113,1
7 08.02.2018 06:00 80,7
8 09.02.2018 06:00 84,2
9 10.02.2018 06:00 90,3
10 13.02.2018 06:00 53,9
11 14.02.2018 06:00 55,8
12 15.02.2018 06:00 51,7
13 17.02.2018 06:00 60,1
14 19.02.2018 06:00 73,2
15 20.02.2018 06:00 92,6
16 21.02.2018 06:00 72,0
17 23.02.2018 06:00 56,0
18 25.02.2018 06:00 73,4
19 26.02.2018 06:00 61,1
20 28.02.2018 06:00 63,9
21 01.03.2018 06:00 116,8
22 02.03.2018 06:00 113,4
23 03.03.2018 06:00 115,2
24 04.03.2018 06:00 136,9
25 05.03.2018 06:00 63,8
26 06.03.2018 06:00 122,2
27 23.03.2018 06:00 54,3
28 24.03.2018 06:00 50,7
29 17.10.2018 06:00 52,7
30 19.10.2018 06:00 90,5
31 01.11.2018 06:00 58,7
32 09.11.2018 06:00 64,8
33 18.11.2018 06:00 67,5
34 22.11.2018 06:00 78,5
35 23.11.2018 06:00 95,7
36 29.11.2018 06:00 51,6
37 13.12.2018 06:00 77,8
38 18.12.2018 06:00 58,9