Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: ZVSHM
Lokalita: Vsetín - hvězdárna
Pořadí Datum Hodnota
1 14.01.2018 06:00 52,5
2 27.01.2018 06:00 59,1
3 06.02.2018 06:00 78,8
4 07.02.2018 06:00 86,2
5 08.02.2018 06:00 66,6
6 09.02.2018 06:00 90,9
7 12.02.2018 06:00 50,1
8 19.02.2018 06:00 68,1
9 20.02.2018 06:00 90,2
10 01.03.2018 06:00 83,3
11 02.03.2018 06:00 135,8
12 03.03.2018 06:00 99,6
13 04.03.2018 06:00 67,0
14 23.03.2018 06:00 55,3
15 26.03.2018 06:00 51,0
16 19.10.2018 06:00 67,5
17 01.11.2018 06:00 56,3
18 18.11.2018 06:00 78,3
19 19.11.2018 06:00 57,6
20 20.11.2018 06:00 55,1
21 22.11.2018 06:00 51,0