Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: HJICM
Lokalita: Jičín
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 61,8
2 26.01.2018 06:00 55,4
3 27.01.2018 06:00 50,6
4 08.02.2018 06:00 73,2
5 02.03.2018 06:00 50,3
6 04.03.2018 06:00 58,7
7 05.03.2018 06:00 50,2
8 07.03.2018 06:00 54,1
9 17.10.2018 06:00 55,9
10 18.10.2018 06:00 66,1
11 06.11.2018 06:00 50,3
12 01.12.2018 06:00 54,0