Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ Ústí nL
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Kód měřicího programu: SKRPA
Lokalita: Kralupy nad Vltavou-sportoviště
Pořadí Datum Hodnota
1 09.10.2018 06:00 62,5
2 12.10.2018 06:00 58,3
3 15.10.2018 06:00 54,2
4 16.10.2018 06:00 62,7
5 17.10.2018 06:00 86,7
6 18.10.2018 06:00 87,7
7 07.11.2018 06:00 59,7
8 08.11.2018 06:00 60,8
9 09.11.2018 06:00 58,6
10 16.11.2018 06:00 55,2
11 27.11.2018 06:00 50,2
12 01.12.2018 06:00 63,9
13 17.12.2018 06:00 59,0