Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚ Ústí nL
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň
Kód měřicího programu: PPLRA
Lokalita: Plzeň-Roudná
Pořadí Datum Hodnota
1 06.10.2018 06:00 50,8
2 15.10.2018 06:00 52,0
3 16.10.2018 06:00 79,1
4 17.10.2018 06:00 70,4
5 18.10.2018 06:00 86,9
6 19.10.2018 06:00 72,4
7 28.11.2018 06:00 57,5
8 29.11.2018 06:00 50,9