Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ZÚUstí/SZÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ASROA
Lokalita: Praha 10-Šrobárova
Pořadí Datum Hodnota
1 17.10.2018 06:00 60,4
2 18.10.2018 06:00 66,1