Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM
Kód měřicího programu: ACHOA
Lokalita: Praha 4-Chodov
Pořadí Datum Hodnota
1 26.01.2018 06:00 56,2
2 27.01.2018 06:00 73,3
3 08.02.2018 06:00 64,2
4 09.02.2018 06:00 64,2
5 20.02.2018 06:00 51,9
6 02.03.2018 06:00 63,8
7 03.03.2018 06:00 59,7
8 04.03.2018 06:00 61,8
9 05.03.2018 06:00 53,3
10 17.10.2018 06:00 64,1
11 18.10.2018 06:00 89,0
12 07.11.2018 06:00 54,0