Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Brno
Kód měřicího programu: TPISM
Lokalita: Písečná
Pořadí Datum Hodnota
1 14.01.2018 06:00 89,5
2 21.01.2018 06:00 53,0
3 27.01.2018 06:00 71,5
4 03.02.2018 06:00 51,6
5 08.02.2018 06:00 101,3
6 09.02.2018 06:00 150,4
7 10.02.2018 06:00 226,8
8 11.02.2018 06:00 71,8
9 12.02.2018 06:00 62,9
10 13.02.2018 06:00 63,0
11 15.02.2018 06:00 51,6
12 17.02.2018 06:00 89,6
13 18.02.2018 06:00 53,2
14 19.02.2018 06:00 55,7
15 20.02.2018 06:00 111,0
16 23.02.2018 06:00 50,8
17 25.02.2018 06:00 53,3
18 28.02.2018 06:00 60,6
19 01.03.2018 06:00 201,2
20 02.03.2018 06:00 89,0
21 03.03.2018 06:00 114,5
22 04.03.2018 06:00 88,3
23 05.03.2018 06:00 55,4
24 06.03.2018 06:00 86,7
25 20.03.2018 06:00 59,9
26 23.03.2018 06:00 77,7
27 24.03.2018 06:00 54,3
28 26.03.2018 06:00 58,0
29 18.10.2018 06:00 75,7
30 19.10.2018 06:00 78,1
31 01.11.2018 06:00 56,0
32 17.11.2018 06:00 66,3
33 18.11.2018 06:00 92,4
34 19.11.2018 06:00 54,7
35 20.11.2018 06:00 70,9
36 21.11.2018 06:00 53,2
37 22.11.2018 06:00 74,8
38 13.12.2018 06:00 66,9
39 14.12.2018 06:00 55,3
40 18.12.2018 06:00 52,3