Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: MBELA
Lokalita: Bělotín
Pořadí Datum Hodnota
1 22.01.2018 06:00 73,7
2 23.01.2018 06:00 65,4
3 27.01.2018 06:00 58,3
4 06.02.2018 06:00 52,4
5 07.02.2018 06:00 91,9
6 08.02.2018 06:00 73,5
7 09.02.2018 06:00 71,5
8 10.02.2018 06:00 112,9
9 11.02.2018 06:00 50,2
10 12.02.2018 06:00 57,0
11 14.02.2018 06:00 50,2
12 15.02.2018 06:00 56,6
13 19.02.2018 06:00 99,4
14 20.02.2018 06:00 87,5
15 21.02.2018 06:00 65,8
16 23.02.2018 06:00 54,8
17 26.02.2018 06:00 53,6
18 28.02.2018 06:00 59,2
19 01.03.2018 06:00 107,3
20 02.03.2018 06:00 121,7
21 03.03.2018 06:00 101,9
22 04.03.2018 06:00 111,0
23 05.03.2018 06:00 58,3
24 06.03.2018 06:00 104,7
25 07.03.2018 06:00 66,2
26 24.03.2018 06:00 70,6
27 26.03.2018 06:00 51,0
28 07.04.2018 06:00 53,5
29 12.10.2018 06:00 64,3
30 17.10.2018 06:00 56,2
31 19.10.2018 06:00 90,3
32 01.11.2018 06:00 68,7
33 08.11.2018 06:00 60,7
34 09.11.2018 06:00 56,7
35 13.11.2018 06:00 50,4
36 18.11.2018 06:00 58,8
37 20.11.2018 06:00 50,8
38 21.11.2018 06:00 51,9
39 22.11.2018 06:00 55,6
40 13.12.2018 06:00 52,4
41 17.12.2018 06:00 55,6
42 18.12.2018 06:00 68,9