Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BBNVA
Lokalita: Brno-Úvoz (hot spot)
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 53,8
2 09.02.2018 06:00 51,2
3 24.03.2018 06:00 52,6
4 26.03.2018 06:00 63,8
5 23.08.2018 06:00 50,7
6 11.09.2018 06:00 64,2
7 12.09.2018 06:00 58,0
8 17.09.2018 06:00 57,2
9 18.09.2018 06:00 53,2
10 19.09.2018 06:00 63,8
11 20.09.2018 06:00 60,9
12 06.10.2018 06:00 55,3
13 09.10.2018 06:00 57,8
14 10.10.2018 06:00 64,1
15 11.10.2018 06:00 64,0
16 12.10.2018 06:00 74,9
17 13.10.2018 06:00 60,7
18 14.10.2018 06:00 53,7
19 15.10.2018 06:00 83,2
20 16.10.2018 06:00 87,1
21 17.10.2018 06:00 107,8
22 18.10.2018 06:00 115,4
23 19.10.2018 06:00 97,4
24 22.10.2018 06:00 58,9
25 23.10.2018 06:00 63,0
26 26.10.2018 06:00 57,9
27 30.10.2018 06:00 61,7
28 01.11.2018 06:00 61,2
29 05.11.2018 06:00 51,2
30 06.11.2018 06:00 55,2
31 07.11.2018 06:00 54,3
32 08.11.2018 06:00 79,2
33 09.11.2018 06:00 82,3
34 10.11.2018 06:00 57,8
35 11.11.2018 06:00 54,4
36 12.11.2018 06:00 58,6
37 13.11.2018 06:00 60,4
38 28.11.2018 06:00 51,9
39 01.12.2018 06:00 52,5
40 02.12.2018 06:00 56,0
41 03.12.2018 06:00 58,9
42 07.12.2018 06:00 50,3
43 14.12.2018 06:00 58,2
44 17.12.2018 06:00 56,0
45 18.12.2018 06:00 69,2
46 20.12.2018 06:00 61,7
47 21.12.2018 06:00 64,1