Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: ZTNVA
Lokalita: Těšnovice
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 57,3
2 26.01.2018 06:00 56,8
3 27.01.2018 06:00 52,2
4 07.02.2018 06:00 83,2
5 08.02.2018 06:00 77,7
6 09.02.2018 06:00 71,4
7 19.02.2018 06:00 77,2
8 20.02.2018 06:00 97,5
9 21.02.2018 06:00 71,6
10 23.02.2018 06:00 63,2
11 25.02.2018 06:00 53,8
12 26.02.2018 06:00 61,6
13 01.03.2018 06:00 66,1
14 02.03.2018 06:00 133,1
15 03.03.2018 06:00 114,9
16 04.03.2018 06:00 101,2
17 05.03.2018 06:00 52,8
18 24.03.2018 06:00 53,2
19 17.10.2018 06:00 53,9
20 19.10.2018 06:00 83,8
21 08.11.2018 06:00 58,0
22 09.11.2018 06:00 51,7
23 18.11.2018 06:00 66,6
24 19.11.2018 06:00 56,5
25 20.11.2018 06:00 52,5
26 21.11.2018 06:00 57,7
27 22.11.2018 06:00 50,2
28 18.12.2018 06:00 54,2