Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: PM10 - částice PM10
Doba průměrování: 24 hodin
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 50
Max. povolený počet překročení: 35
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM
Kód měřicího programu: BBNIA
Lokalita: Brno-Líšeň
Pořadí Datum Hodnota
1 23.01.2018 06:00 69,0
2 08.02.2018 06:00 53,3
3 16.02.2018 06:00 52,7
4 20.02.2018 06:00 57,4
5 02.03.2018 06:00 75,3
6 03.03.2018 06:00 69,2
7 04.03.2018 06:00 79,2
8 05.03.2018 06:00 50,0
9 07.03.2018 06:00 54,0
10 19.10.2018 06:00 71,2
11 09.11.2018 06:00 54,8
12 11.11.2018 06:00 51,0
13 17.12.2018 06:00 55,7
14 18.12.2018 06:00 63,3
15 21.12.2018 06:00 55,3