Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2018

Předběžný přehled překročení imisních limitů

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 30.06.2019 04:46 SELČ

Hodnoty uvedeny bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Popis Hodnota
Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka: SO2 - oxid siřičitý
Doba průměrování: 1 hodina
Jednotka: µg/m3
Imisní limit: 350
Max. povolený počet překročení: 24
Vlastník: ČHMÚ
Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
Kód měřicího programu: TOFFA
Lokalita: Ostrava-Fifejdy
Pořadí Datum Hodnota
1 06.01.2018 22:00 439,7
2 11.01.2018 09:00 633,8
3 11.01.2018 10:00 1564,8
4 27.01.2018 08:00 1481,2
5 30.01.2018 14:00 977,3
6 30.01.2018 15:00 817,8
7 30.01.2018 16:00 422,1
8 30.01.2018 18:00 409,8
9 30.01.2018 21:00 511,0
10 19.02.2018 08:00 983,2
11 19.02.2018 09:00 644,2
12 20.02.2018 04:00 501,4
13 01.03.2018 05:00 845,0
14 29.03.2018 15:00 647,9
15 17.07.2018 15:00 363,0
16 28.07.2018 21:00 389,1
17 08.08.2018 08:00 499,0
18 24.08.2018 03:00 414,4
19 07.09.2018 07:00 528,3
20 12.10.2018 08:00 980,5
21 08.11.2018 06:00 375,2
22 08.11.2018 07:00 1014,6