Informování veřejnosti o úrovni znečištění olovem a benzenem

Za období : 01.02.2022 - 01.02.2023, ČHMÚ

Aktualizováno: 19.04.2024 05:45 SELČ

Údaje jsou spočteny jak z operativních, tak i z verifikovaných dat dohromady.

Informování veřejnosti podle Vyhlášky 330/2012 Sb. §4 odstavec 2 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

Znečišťující látka Interval Imisní limit Jednotka
BZN 12 měsíců 5 µg/m³
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Metoda Interval Klouzavý roční průměr
1 ALIBV Praha 4-Libuš ČHMÚ ČHMÚ - Libuš CLI GC-VOC 10min/4d 0,7
2 JKOSV Košetice ČHMÚ ČHMÚ - Libuš CLI GC-VOC 10min/4d 0,6
Znečišťující látka Interval Imisní limit Jednotka
Pb 12 měsíců 500 ng/m³
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Metoda Interval Klouzavý roční průměr
1 TOPO0 Ostrava-Poruba ČHMÚ ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 7,438
2 LTAS0 Tanvald-školka ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 6,338
3 ULOM0 Lom ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 3,756
4 TCER0 Červená hora ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 3,294
5 ALIB0 Praha 4-Libuš ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 3,045
6 JKOS0 Košetice ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 1,974
7 CCHU0 Churáňov ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 1,153
Znečišťující látka Interval Imisní limit Jednotka
Cd 12 měsíců 5 ng/m³
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Metoda Interval Klouzavý roční průměr
1 LTAS0 Tanvald-školka ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 2,3
2 TOPO0 Ostrava-Poruba ČHMÚ ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 0,2
3 ULOM0 Lom ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 0,1
4 ALIB0 Praha 4-Libuš ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 0,1
5 TCER0 Červená hora ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 0,1
6 JKOS0 Košetice ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 0,1
7 CCHU0 Churáňov ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 0,0
Znečišťující látka Interval Imisní limit Jednotka
As 12 měsíců 6 ng/m³
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Metoda Interval Klouzavý roční průměr
1 ULOM0 Lom ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 3,6
2 LTAS0 Tanvald-školka ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 3,5
3 TOPO0 Ostrava-Poruba ČHMÚ ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 1,6
4 ALIB0 Praha 4-Libuš ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 1,2
5 CCHU0 Churáňov ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 0,7
6 JKOS0 Košetice ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 0,5
7 TCER0 Červená hora ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 0,5
Znečišťující látka Interval Imisní limit Jednotka
Ni 12 měsíců 20 ng/m³
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Metoda Interval Klouzavý roční průměr
1 TOPO0 Ostrava-Poruba ČHMÚ ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 0,9
2 ULOM0 Lom ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 0,7
3 LTAS0 Tanvald-školka ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 0,4
4 JKOS0 Košetice ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 0,3
5 TCER0 Červená hora ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 0,2
6 CCHU0 Churáňov ČHMÚ ČHMÚ-CLITK ICP-MS 1d/2d 0,2
Znečišťující látka Interval Imisní limit Jednotka
PM₁₀ 12 měsíců 40 µg/m³
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Metoda Interval Klouzavý roční průměr