Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Rok: 2023, Ostatní

Přehled překročení hodnot cílových
imisních limitů O₃ a AOT40

počítáno jak z operativních dat (zatím neverifikovaných), tak i verifikovaných

Aktualizováno: 19.04.2024 05:45 SELČ

Hodnoty uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr).

Za úplnost a kvalitu údajů zodpovídá dodavatel dat, nikoliv ČHMÚ.

Úplnost dat – kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

Účel: Ochrana zdraví
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Max. povolený počet překročení Jednotka
O₃ 8 hodin 120 25 v průměru za tři roky µg/m³
Pořadí Kód Název Vlastník Dodavatel dat Počet překročení
v roce 2023
Maximální koncentrace
v roce 2023
Úplnost dat
1 BBMAA Brno-Arboretum SMBrno Statutární město Brno 27 154 100.0
2 TOROK Ostrava-Radvanice OZO ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 20 144 99.6
3 TOMHK Ostrava-Mariánské Hory ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 16 153 99.5
4 MSMSA Šumperk, ZŠ Vrchlického MŠUM ENVItech Bohemia s.r.o. 10 140 100.0
5 TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ ZÚ, SMOva ZÚ-Ostrava 9 160 98.4
6 BBMLA Brno-Lány SMBrno Statutární město Brno 5 138 100.0
7 MPHRA Hranice MHRA ENVItech Bohemia s.r.o. 1 127 100.0
8 ZZZSA Zlín - ZŠ Kvítkova MZLl ENVItech Bohemia s.r.o. 1 121 100.0
Účel: Ochrana vegetace
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit v průměru za 5 let Jednotka
O₃ 1.5. - 31.7. (AOT40) 18 000 µg/m³.h
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen