Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Informace o úrovni znečištění ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší

Aktuální přehled dat z automatizovaných stanic (neverifikovaná data)

Aktualizováno: 18.11.2019 11:00 SEČ

Legenda

velmi dobrá velmi dobrá
dobrá dobrá
uspokojivá uspokojivá
vyhovující vyhovující
špatná špatná
velmi špatná velmi špatná
neúplná data neúplná data
index nestanoven index nestanoven

Poznámka

Hodnoceno z naměřených hodinových koncentrací SO2, NO2, O3, PM10 a 8hodinových klouzavých koncentrací CO, data nejsou verifikována.

Index kvality ovzduší