Logo Český hydrometeorologický ústav
 Souhrnná provozní evidence
    
 Zvláště velké
nebo
    velké zdroje
    
    
    
    
 Střední zdroje
 Seznamy provozoven
 Příklady
 Kontrola hlášení

Kontrola vyplněných hlášení

ČHMÚ je institucí, pověřenou mj. také přípravou, distribucí a archivací údajů o zdrojích znečišťování ovzduší, využívaných pro modelové hodnocení kvality ovzduší. Vedle činností, úzce svázaných s povinnostmi danými legislativou (směrnice 2008/50/EC o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu a z ní pocházející národní legislativa) jsou údaje pro modelování emisí, přebírané zejména z Listu 4 „Údaje o komínech a výduších“, používány pro:

  • aplikaci modelů při zpracování odborných posudků, expertíz a prognóz v oblasti ochrany ovzduší,
  • zpracování odborných a hodnotících podkladů o provozu SVRS pro Ministerstvo životního prostředí a Magistrát hl. města Prahy,
  • řešení národních a mezinárodních projektů v oblasti ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví

U údajů databáze REZZO, naplňované ohlášenými údaji SPE, je proto kladen velký důraz na umístění zdrojů (souřadnice). Z důvodu občasných chyb v jednotkách ohlášených emisí jsou rovněž testována absolutní množství emisí u provozoven středních zdrojů. Specifický test potom porovnává podíl součtu ohlášených emisí za rok 2010 proti celkovým emisím r. 2009 za okres, v němž je provozovna umístěna.

Podrobnosti o připravených testech jsou uvedeny v samostatných souborech. Stáhnout si je můžete v pravé části této stránky kliknutím na odkaz ve tvaru TXX, kde XX vyjadřuje číslo příslušného testu.

Odstávka ISPOPZ důvodu nasazování nových funkcionalit ISPOP vyvíjených v roce 2011, proběhne v termínu od 16.12.2011 do 5.1.2012 odstávka ISPOP. Technologická odstávka ISPOP je nezbytná kvůli nasazení nové verze do provozního prostředí. Tímto upozorňujeme, že opravu hlášení je možné provést pouze do 16.12. 2011 (do 11:00), kdy bude systém ISPOP odstaven.

Copyright © 2003-2011 Český hydrometeorologický ústav stránka upravena dne 6.12.2011