Úsek kvality ovzduší

Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika

 

Tabelární ročenky

 

    1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023  


 

Systém sběru, zpracování a hodnocení dat

 

        2019
2020 2021 2022