Úsek kvality ovzduší

Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika

 

Tabelární ročenky

 

    1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019


 

Systém sběru, zpracování a hodnocení dat

 

        2019