Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.11.2022 08:08 SEČ


Základní údaje
Kód: TBKRF
Identifikace ISKO: 36
Lokalita: Bílý Kříž
Typ měřicího programu: Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Měřicí sítě: Síť monitoringu kvality srážek ČHMÚ
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244 033 488
 
E-mail: eliska.svobodová@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení chemického složení srážek a výpočet atmosférické depozice
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Od 1.1.2006 se používají srážkové úhrny ze stanice Lysá Hora.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 RAIN [úhrn srážek] x [neurčeno] VOL [volumetrické stanovení] mm Ne Ne 0 N 7d 01.01.2002
2 2 vodivost [vodivost] x [neurčeno] EC metr [konduktometrie] µS/cm Ne Ne 0 A 7d 01.01.2002
2 2 pH [pH] x [neurčeno] pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] - Ne Ne 0 A 7d 01.01.2002
2 2 Na⁺ [sodné ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 A 7d 01.01.2002
2 2 K⁺ [draselné ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 A 7d 01.01.2002
2 2 NH₄⁺ [amonné ionty] x [neurčeno] SMA-BERTH [Spektrofotometrie, SMA-BERTH] ug/l Ne Ne 0 A 7d 02.01.2018
2 2 Mg²⁺ [hořečnaté ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 A 7d 01.01.2002
2 2 Ca²⁺ [vápenaté ionty] x [neurčeno] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 A 7d 01.01.2002
2 2 Fe [železo] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 N 7d 28.12.2010
2 2 Zn [zinek] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 N 7d 28.12.2010
2 2 Mn [mangan] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 N 7d 28.12.2010
2 2 Pb [olovo] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 A 7d 28.12.2010
2 2 Cd [kadmium] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 A 7d 28.12.2010
2 2 Ni [nikl] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 A 7d 28.12.2010
2 2 As [arsen] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 A 7d 28.12.2010
2 2 Cu [měď] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 N 7d 28.12.2010
2 2 Co [kobalt] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 N 7d 28.12.2010
2 2 Cr [chrom] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 N 7d 28.12.2010
2 2 V [vanad] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 N 7d 28.12.2010
2 2 Se [selen] x [neurčeno] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ug/l Ne Ne 0 N 7d 28.12.2010
2 2 F⁻ [fluoridové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 A 7d 01.01.2002
2 2 Cl⁻ [chloridové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 A 7d 01.01.2002
2 2 NO₃⁻ [dusičnanové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 A 7d 01.01.2002
2 2 SO₄²⁻ [síranové ionty] x [neurčeno] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 A 7d 01.01.2002
1 3 iont.Bil. [iontová bilance] x [neurčeno] x [neurčeno] % Ne Ne 0 N 7d 01.01.2002
1 3 voddif [rozdíl vodivosti] x [neurčeno] x [neurčeno] % Ne Ne 0 N 7d 01.01.2002
2 2 NH₄⁺ [amonné ionty] x [neurčeno] SFA-BERTH [kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza] ug/l Ne Ne 0 N 7d 01.01.2002 30.09.2004
2 2 NH₄⁺ [amonné ionty] x [neurčeno] FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] ug/l Ne Ne 0 N 7d 01.11.2003 31.12.2004
2 2 NH₄⁺ [amonné ionty] x [neurčeno] FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] ug/l Ne Ne 0 A 7d 05.10.2004 31.12.2017
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Laboratoř č. 2 ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-Klimatologie
Na Šabatce 17
14306 Praha 4
Tel.: 244032254
 
E-mail: lenka.stasova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033488
 
E-mail: eliska.svobodova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 3 neurčeno

Tel.:
 
E-mail: