TBKR, Bílý Kříž

Stav v roce: 2021


Základní údaje
Kód lokality: TBKR
Název: Bílý Kříž
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Obec (ZÚJ): Staré Hamry
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

739 15 Staré Hamry
Správce lokality, adresa
ČHMÚ-Pobočka Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596900218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 30´ 9.393" sš 18° 32´ 18.819" vd
Nadmořská výška: 890 m
Doplňující údaje
Terén: vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%)
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Pozemek výzkumné stanice , klimatologická stanice ČHMÚ do 10.5.2006. Hřebenová lokalita. V okolí smrkový horský les.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
TBKRF Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
TBKRU Denní úhrny
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1989 Datum zániku: