BaP - UULKP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Lokalita: Ústí n.L.-Kočkov
Měřicí program: UULKP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,4 0,4 1,6 1,6 3,5 3,5 5,5 5,5 2,7 2,7 2,7 5,5 10
2 0,4 0,4 1,2 1,2 1,9 1,9 1,3 1,3 1,6 1,6 1,4 1,9 10
3 0,7 0,7 3,9 1,4 0,8 0,8 1,0 1,0 1,5 1,5 1,3 3,9 10
4 1,0 1,0 0,8 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 1,0 10
5 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 10
6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 10
7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 11
8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 10
9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,5 0,2 0,5 10
10 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 0,7 0,7 1,4 0,9 1,4 10
11 1,4 0,3 0,3 0,4 0,4 1,0 1,0 1,1 1,1 0,4 0,7 1,4 10
12 0,4 1,0 1,0 0,9 0,9 2,7 2,7 1,8 1,8 2,9 2,9 1,7 2,9 11